Úvod Hlavní menu

FSC® Certifikace

01.06.2022


Snažíme se jít cestou udržitelnosti a nabízet zákazníkům stejnou možnost. Společnost ERTEA SE je držitelem FSC® licence, 
produkty značek ER, ER POWER a ER CASE nově tak můžete nalézt v obalech se štítkem FSC®, který je zárukou certifikovaného materiálu. Máte tak jistotu, že tento materiál skutečně pochází ze šetrně obhospodařovaného lesa.

fsc web


Veřejný závazek ohledně dodržování základních pracovních požadavků FSC

Společnost ERTEA SE se zavazuje dodržovat základní pracovní požadavky FSC, které jsou uvedeny níže:

Dětská práce:

a. Nejsou zaměstnaní pracovníci mladší 15 let

b. Žádná osoba mladší 18 let není zaměstnána při nebezpečných nebo těžkých pracích, s výjimkou školení v rámci schválených vnitrostátních zákonných předpisů a nařízení.

c. Zakázány jsou nejhorší formy dětské práce.

Nucená práce:

a. Pracovní vztahy jsou dobrovolné a založené na vzájemném souhlasu, bez hrozby sankcí

b. Neexistuje žádný důkaz o jakýchkoli praktikách svědčících o nucené nebo povinné práci, mimo jiné včetně následujících:

• fyzické a sexuální násilí

• dluhové otroctví

• zadržování mezd/včetně zaplacení zaměstnaneckých poplatků a/nebo úhrady zálohy při nástupu do zaměstnání

• omezení mobility/pohybu

• zadržování pasů a dokladů totožnosti

• vyhrožování udání úřadům.

Diskriminace v zaměstnání a při práci:

a. Postupy v zaměstnání a při práci jsou nediskriminační.

Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání:

a. Pracovníci si mohou založit organizaci pracovníků nebo se k ní připojit na základě vlastní volby.

b. Je uznána úplná svoboda organizací pracovníků při vytváření vlastních stanov a pravidel.

c. Pracovníkům jsou uznána práva na zapojení se do zákonných činností spojených se založením nebo připojením se k organizaci pracovníků nebo i práva zdržet se uvedeného a nediskriminuje nebo netrestá pracovníky za uplatňování těchto práv.

d. Společnost se zavazuje jednat se zákonně založenými organizacemi pracovníků a/nebo řádně vybranými zástupci v dobré víře a s maximálním úsilím dosáhnout dohody o kolektivním vyjednávání.

e. Kolektivní smlouvy se uplatňují tam, kde existují.

Kategorie

vyprodej cz