Úvod Hlavní menu

FSC® Certifikace

01.06.2022

Snažíme se jít cestou udržitelnosti a nabízet zákazníkům stejnou možnost. Společnost ERTEA SE je držitelem FSC® licence, produkty značek ER, ER POWER a ER CASE nově tak můžete nalézt v obalech se štítkem FSC®. Výběrem takového produktu podporujete odpovědné hospodaření ve světových lesích. Více informací naleznete na www.fsc.org.

Kompletní seznam certifikovaných obalů je dostupný na vyžádání na adrese support@ertea.eu

fsc web


Veřejný závazek ohledně dodržování základních pracovních požadavků FSC

Společnost ERTEA SE se zavazuje dodržovat základní pracovní požadavky FSC, které jsou uvedeny níže:

Dětská práce:

a. Nejsou zaměstnaní pracovníci mladší 15 let

b. Žádná osoba mladší 18 let není zaměstnána při nebezpečných nebo těžkých pracích, s výjimkou školení v rámci schválených vnitrostátních zákonných předpisů a nařízení.

c. Zakázány jsou nejhorší formy dětské práce.

Nucená práce:

a. Pracovní vztahy jsou dobrovolné a založené na vzájemném souhlasu, bez hrozby sankcí

b. Neexistuje žádný důkaz o jakýchkoli praktikách svědčících o nucené nebo povinné práci, mimo jiné včetně následujících:

• fyzické a sexuální násilí

• dluhové otroctví

• zadržování mezd/včetně zaplacení zaměstnaneckých poplatků a/nebo úhrady zálohy při nástupu do zaměstnání

• omezení mobility/pohybu

• zadržování pasů a dokladů totožnosti

• vyhrožování udání úřadům.

Diskriminace v zaměstnání a při práci:

a. Postupy v zaměstnání a při práci jsou nediskriminační.

Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání:

a. Pracovníci si mohou založit organizaci pracovníků nebo se k ní připojit na základě vlastní volby.

b. Je uznána úplná svoboda organizací pracovníků při vytváření vlastních stanov a pravidel.

c. Pracovníkům jsou uznána práva na zapojení se do zákonných činností spojených se založením nebo připojením se k organizaci pracovníků nebo i práva zdržet se uvedeného a nediskriminuje nebo netrestá pracovníky za uplatňování těchto práv.

d. Společnost se zavazuje jednat se zákonně založenými organizacemi pracovníků a/nebo řádně vybranými zástupci v dobré víře a s maximálním úsilím dosáhnout dohody o kolektivním vyjednávání.

e. Kolektivní smlouvy se uplatňují tam, kde existují.

Kategorie

vyprodej cz