Úvod Hlavní menu

Doživotní garance výměny

Doživotní garance výměny je nadstandardní služba poskytovaná výrobcem zagg.com. Služba je poskytována pro výrobky produktové řady InvisibleShield od společnosti ZAGG. Podmínky jsou jednostranně definované výrobcem a není možné je jakkoliv měnit nebo upravovat. Prosíme, nezaměňujte výměnu za reklamaci. 

Po registraci a přihlášení si v nabídce e-shopu www.ertea.cz vyberete fólii nebo sklo, které hodláte měnit v rámci programu Doživotní garance výměny (Lifetime guarantee). V detailu  zboží naleznete vedle volby "Do košíku"  ikonu šipky sipka_1. Klikněte na ikonu šipky a vytvořte objednávku na výměnu. V rámci Doživotní garance výměny je nutné vytvořit objednávku pro každý kus skla nebo fólie zvlášť. Zboží expedujeme pouze po České republice. 

 

V okamžiku odeslání objednávky vám bude na platební kartě blokována nebo stržena celá částka včetně manipulačního poplatku (podle podmínek banky zákazníka). Zboží uvedené jako skladem obdržíte obvykle do 30 dní. V případě dočasné nedostupnosti zboží budete o přibližném datu dodání informováni. Sejměte použitou fólii nebo sklo a instalujte nové. Použitou fólii nebo sklo vložte společně s kopií účtu o koupi původního produktu do obálky a do 30 dní od doručení nové fólie/skla zašlete doporučeně na následující adresu:

Creed Care s.r.o.
LIFETIME "číslo objednávky"
Tovární 726/11
643 00 Brno 

Po obdržení obálky s původní fólií nebo sklem bude provedena kontrola vráceného zboží. V případě správně vráceného zboží bude do 30 dní na platební kartu vrácena částka za fólii nebo sklo. Stržena bude pouze částka za manipulační poplatek ve výši 150,- Kč.

V případě produktové řady InvisibleShield Glass, Glass+ budou realizovány výměny pouze v případě, že původní použité sklo bude zasláno kompletní a bude mít všechny výřezy kolem tlačítek, kamery a reproduktorů. Toto opatření je nezbytné pro eliminaci podvodných pokusů o výměny skel cizích výrobců a prodejců. Původní vámi zaslané sklo bude archivováno po dobu 30 dní od obdržení a následně bude ekologicky zlikvidováno. 

Při nedodržení podmínek (zaslání jiné značky folie/skla, folie/sklo pro jiný model telefonu, zaslání nekompletní folie/skla, nedodržení 30 denní lhůty pro vrácení, nedodání kopie účtu) peníze nebudou vráceny a objednávka výměny bude považována za nákup nového produktu. 

Odstoupení od kupní smlouvy v rámci programu Doživotní garance výměny není možné z důvodu toho, že se jedná o službu, která byla dodána s výslovným souhlasem spotřebitele, před uplynutím lhůty pro odstoupení dle §1837 odst a).

warranty CZ

Program Doživotní garance výměny lze uplatnit v následujících případech:

 • při znečištění nebo poškození fólie nabo skla
 • v případě zabarvení fólie (colortransfer)
 • máte-li přístroj na reklamaci nebo v servisu

Program Doživotní garance výměny nelze uplatnit v následujících případech: 

 • výrobní vady fólie nebo skla (v takovém případě reklamujte výrobek u prodejce, v případě zakoupení na e-shopu www.ertea.cz potom postupujte dle instrukcí, které naleznete zde)
 • při nepodařené instalaci na přístroj
 • v případě úmyslného poškození za účelem vrácení

Postup k odlepení ochranné fólie či skla z telefonu: 

 • telefon položíme na rovnou neklouzavou plochu
 • nehtem fólii nebo sklo opatrně uchopíme za některý z rohů
 • pomalu nadzvedáváme, čímž dojde k postupnému oddělení od telefonu, v případě skel dbáme zvýšené opatrnosti a nesnažíme se sklo zbytečně rozlámat a roztříštit, abychom předešli případnému zranění o vzniklé střípky

Poznámka: Nesnažte se ochrannou fólii odstraňovat násilím, mohlo by dojít k poškození displeje telefonu. Při odstraňování ochranného skla dbejte zvýšené opatrnosti, více poškozené sklo může prasknout.

Podmínkou úspěšné výměny jsou:

 • vytvoření objednávky na výměnu
 • použití platební/kreditní karty na platbu za službu LIFETIME 
 • dodání použitého skla či fólie, včetně kopie dokladu o koupi
 • výměna produktu na stejný typ telefonu, na který byla provedena registrace

Díky programu Doživotní garance výměny (Lifetime guarantee) můžete za jednu cenu chránit váš přístroj po celou dobu jeho životnosti. 

V případě, že na základě rozhodnutí výrobce skončí výroba některého z produktů, pro které nabízíme službu Doživotní garance výměny, má zákazník možnost vybrat si z alternativního zboží, které je stále k dispozici. Pokud zákazník této možnosti z jakéhokoliv důvodu nevyužije, nemá nárok na vrácení peněz ani jinou peněžní nebo nepeněžní náhradu. 

Pro uplatnění vašeho nároku na výměnu v rámci Doživotní garance výměny můžete kontaktovat rovněž poskytovatele této služby, kterým je firma ZAGG International.

Od 1. 1. 2021 veškeré výměny produktů invisibleSHIELD výrobce ZAGG spadající do programu Doživotní garance výměny - Nadoživotí přebírá a procesuje výrobce. Program běží stejně, jako běžel doposud, pouze pro jeho realizaci použijte webové stránky zagg.com. 

 

Kategorie

Buďte v obraze

Důležité novoroční změny

Program Doživotní garance výměny
vyprodej